Taisyklės

TAISYKLĖS

Mūsų elektroninėje parduotuvėje yra naudojami slapukai (cookies). Klientas, besinaudojantis mūsų el. pardutouve sutinka su slapukų naudojimu.
Klientų mokėjimams priimti naudojame OPAY sistemą.
erdesa.lt elektroninėje parduotuvėje kainos yra nurodytos eurais (EUR/€), įskaitant PVM (pridetinės vertės mokestis).
Gavę patvirtinimą iš mokėjimo sistemos (ar pateikus užsakymą su grynųjų pinigų atsiskaitymo metodu) patvirtiname užsakymą ir nuo to momento prižažįstame pirkimo/pardavimo sutartį kaip galiojančią pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Kiekviena sudaryta sutartis yra saugoma erdesa.lt elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.
Elektroninės parduotuvės erdesa.lt atstovai užtikrina, jog parduodamos prekės - naujos, nenaudotos, sandariai supakuotos bei tinkamos naudojimui.
Registruodamasis ar pirkdamas klientas patvirtina, kad sutinka gauti naujienlaiškį, el. laiškus ir kitą informaciją kitais informaciniais kanalais.
Mes pripažįstame kontaktą su klientu tik tuo atveju, jeigu asmuo (klientas) su mūsų kompanijos atstovais susisiekė elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais (duomenys nurodyti skiltyje “kontaktai”).

KLIENTO TEISĖS

Klientas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, įgyja teisę naudotis teikiamomis paslaugomis, tai yra įsigyti norimą prekę už nurodytą kainą.
Klientas turi teisę grąžinti įsigytas prekes per keturioliką dienų (konkretesnė informacija yra nurodyta “Grąžinimas” skiltyje).

KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

Klientas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje bikoregiptozeme.lt, įsipareigoja, jog neperduos slaptažodžio tretiesiems asmenims. Jeigu kartais iškilo problemų - klientas manąs, jog slaptažodis galėjo būti paviešintas, užsiregistravęs asmuo privalo susisiekti su erdesa.lt elektroninės parduotuvės administracija, jog paskyros veikimas būtų laikinai sustabdytas.
Klientas atsako už slaptažodžio perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu taip įvyksta, klientas tampa atsakingas už trečiųjų šalių atliktus veiksmus erdesa.lt elektroninėje parduotuvėje.
Vartotojas, perskaitęs bei susipažinęs su elektroninės parduotuvės taisyklėmis, patvirtina, jog yra informuotas dėl galimo dydžių neatitikimo, suvokiant skirtingą drabužių tiekėjų bei gamintojų matavimo metodiką.
Klientas, pasirašydamas sutartį, įsipareigoja pateikti teisingus individualius duomenis. Jeigu nurodyti duomenis - neteisingi, pirkėjas prisiima atsakomybę už prekės pristatymo ir grąžinimo kaštus.
Klientas, užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje erdesa.lt, įsipareigoja atsakyti už bet kokius savo atliktus veiksmus šioje el. parduotuvėje.
Klientas įsipareigoja priimti bei susimokėti už užsisakytas prekes per terminą nurodytą sąskaitoje.

MŪSŲ TEISĖS

Jeigu klientas bando kokiomis nors priemonėmis pakenkti mūsų kompanijos stabiliai veiklai (įskaitant ir kibernetines atakas), mes pasiliekame teisę be jokio perspėjimo užblokuoti agresyvaus kliento paskyrą.
Elektroninės parduotuvės erdesa.lt atstovai pasilieka teisę, atsiradus svarioms aplinkybėms, viešai nepranešus, laikinai ar visam laikui sustabdyti projekto veiklą, įsipareigojant pristatyti ar grąžinti pinigus už apmokėtus užsakymus.
ERDESA, UAB pasilieka teisę kaupti pirkėjų informaciją reklamos, marketingo ir klientų aptarnavimo kokybės gerinimo tikslais.
Elektroninės parduotuvės erdesa.lt atstovai pasilieka teisę bet kokiu metu koreguoti individualias projekto taisykles. Apie pakeitimus pranešama el. paštu arba kitomis elektroninės komunikacijos priemonėmis.

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

Mūsų kompanijos atstovai įsipareigoja savo klientams suteikti optimaliausias bei pilnavertes naudojimosi elektronine parduotuve galimybes.
Elektroninės parduotuvės erdesa.lt atstovai įsipareigoja pristatyti užsisakytas prekes už sutartą kainą, per nurodytą laikotarpį.
Sustabžius el. parduotuvės veiklą atlikti apmokėtus užsakymus arba grąžinti pinigus.
Pateikti visą informaciją apie kliento užsakymo būklę.
Saugoti klientų duomenis ir juos naudoti tik prekių pristatymo tikslais, bei informavimo apie el. parduotuvėje vykstančius pakeitimus ar specialius pasiūlymus.

Paskutinė Taisyklių redakcija atlikta 2022-10-12.